Wielkopolscy Studenci Uniwersytetów III Wieku i Kluby „Amazonek” w PE

Na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego – Andrzeja Grzyba, w dniach 19-22 kwietnia 2013 słuchacze Uniwersytetów III wieku z Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrzeszowa oraz członkinie Klubów „Amazonek” z Kępna, Ostrzeszowa i Kalisza uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Belgii.

W ramach  wyjazdu studyjnego poza częścią merytoryczną, grupa zwiedziła również: Kolonię w Niemczech oraz Brukselę i malowniczą Brugię w Belgii. Brugia, zwana Flamandzką Wenecją, to jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast Europy. W Brukseli uczestnicy mieli okazję zobaczyć najpiękniejsze zabytki architektury oraz poznać historię i dzieje stolicy Belgii.

 


Wyjazd studyjny miał jednak na celu przede wszystkim wzbogacenie wiedzy uczestników na temat historii i bieżącej sytuacji Unii Europejskiej oraz aktywności przedstawicieli Polski w jej instytucjach. Informacje w przystępny i ciekawy sposób przekazał w czasie wykładu przedstawiciel sekretariatu Parlamentu Europejskiego. W czasie osobnego spotkania w części roboczej PE przedstawiciele Biura Informacji Województwa Wielkopolskiego omówili działania podejmowane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Brukseli. Grupa zapoznała się również z działalnością posła Andrzeja Grzyba i miała  możliwość odwiedzenia jego biura w PE.

Opracowała:
Marta Pawłowska