Wielkopolscy Samorządowcy z wizytą w PE w Strasburgu i Brukseli

Na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba do Brukseli zawitali wielkopolscy samorządowcy.

Wyjazd Studyjny poświęcony obecnemu stanowi prac nad przyszłą perspektywą finansowa UE w tym szczególnie przyszłości WPR i Polityki Spójności, we współpracy z Posłem Grzybem zorganizował Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz Biuro Informacji Województwa Wielkopolskiego.

 

Wyjazd Studyjny rozpoczął się od wizyty w Strasburgu, gdzie znajduje się podstawowy adres PE. W kolejnych dniach grupa zawitała do Brukseli by zapoznać się m.in. z działalnością Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego. W Komisji Europejskiej grupa miała okazję do wymiany poglądów w czasie dwóch osobnych sesji z przedstawicielami Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, DG REGIO oraz Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zorganizowano również spotkania z Copa Cogeca – organizacją zrzeszającą związki zawodowe, funkcjonującą przy Komitecie Ekonomiczno – Społecznym. W czasie spotkania ze Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE uczestnicy wyjazdu studyjnego mogli zapoznać ze stanowiskiem Polski w przedmiotowych zagadnieniach.

 

Wyjazd Studyjny zakończyła wizyta w PE w Brukseli, gdzie samorządowcy mogli omówić zdobyte informacji i uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w debacie z Posłami do PE Andrzejem Grzybem i Jarosławem Kalinowskim. Przewodnim tematem spotkania było stanowisko Parlamentu Europejskiego w kwestii Wspólnej Polityki Rolnej i Obszarów Wiejskich oraz polityki spójności. Poseł Andrzej Grzyb omówił również takie zagadnienia jak polityka UE w zakresie efektywności energetycznej czy będące obecnie przedmiotem prac w PE zmiany w dyrektywach dotyczących biopaliw.

Opracowali Martyna Michalska i BB