{AG}SCzCh{/AG}

Trochę historii…

Niespełna rok po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim w 1919r., 15 sierpnia 1920 r.  bolszewicka armia stanęła pod Warszawą, wówczas powołano Rząd Obrony Narodowej na czele z premierem Wincentym Witosem, który wzywał chłopów do stawienia się do armii i obrony odzyskanej przez Ojczyznę niepodległości. Losy bitwy przełamały się pod Radzyminem, wtedy to W. Witos z ministrami wizytował linię frontu, a udało mu się sformułować blisko milionową armię, w której ponad 70% stanowili synowie wsi polskiej, chłopi i włościanie, którzy zdecydowali o zwycięstwie.

W 1990r. Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego ustanowiła 15 sierpnia dniem uroczystych obchodów Święta Czynu Chłopskiego. Tego dnia, w rocznicę bitwy warszawskiej stoczonej w 1920r. z bolszewikami, Ludowcy obchodzą święto, które przypomina o ogromnym wkładzie polskiej wsi w walkę o granicę, obronę niepodległości i utrwalenie suwerenności państwa.

Wielkopolskie Obchody Święta Czynu Chłopskiego w Środzie Wlkp. rozpoczęto przed ponad 20 laty, z potrzeby upamiętnienia tych wydarzeń, przybliżenia historii naszego narodu i zrozumienia jej. Zorganizowane uroczystości są uhonorowaniem ogromnego poświęcenia mieszkańców wsi, którzy odpowiedzieli na wezwanie Wincentego Witosa i licznie stanęli do walk z wojskami bolszewickimi.

Tekst, zdjęcia: PJ