Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich

W przedświąteczny piątek 21 grudnia 2012 r. w hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Gorzycach Wielkich (gmina Ostrów Wielkopolski) odbyła się IV Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich.

Organizatorami spotkania byli Piotr Walkowski Poseł i zarazem Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Piotr Kuroszczyk Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Stanisław Kalemba Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich w Gorzycach Wielkich zgromadziła przy świątecznym stole ponad 1400 uczestników, którzy przybyli z całej Wielkopolski. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, Małgorzata Adamczak Poseł na Sejm RP, Andżelika Możdżanowska Senator RP, Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Krzysztof Grabowski oraz Tomasz Bugajski Członkowie Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Lesław Szabłoński Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Sławomir Pietrzak i Mieczysław Szempiński Dyrektorzy Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, Andrzej Butra Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, Andrzej Bobrowski Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, Ryszard Jaworski Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Edward Matuszak Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Irena Frąszczak Zastepca Dyrektora O/R KRUS w Poznaniu, Paweł Rajski Starosta Ostrowski oraz Andrzej Leraczyk Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego. Wśród uczestników spotkania byli także wójtowie, burmistrzowie i samorządowcy wszystkich szczebli, przedstawiciele instytucji oraz organizacji pozarządowych działających w otoczeniu rolnictwa oraz delegacje rolników z całej Wielkopolski.

Jak co roku, spotkanie wigilijne było okazją do podsumowania upływającego roku, wymiany doświadczeń oraz integracji społeczności rolniczej i instytucji otoczenia rolnictwa w Wielkopolsce. Ponadto uroczystość ta była sposobnością do zaprezentowania tradycji kulinarnych i kulturowych wielkopolskiej wsi, związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Jak tradycja nakazuje na wigilijnych stołach gościł barszcz z uszkami, karp, kapusta z grochem, makiełki, śledzie w śmietanie, pierniki, makowce. Tradycyjna wieczerza wigilijna nie może obejść się bez śpiewu kolęd. Uczestnicy spotkanie wigilijnego mieli okazję wysłuchać i zaśpiewać najpopularniejsze polskie kolędy i pastorałki wraz z zespołem Furmany chórem z Gorzyc Wielkich oraz Kapelą z Żegocina.

Podczas Wieczerzy Wigilijnej wręczone zostały odznaczenia. Na wniosek Prezesa Wielopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa” następującym osobom: Danucie Perz, Teresie Nowaczyk, Halinie Szymankiewicz, Mieczysławie Jess, Stanisławowi Poterkowi, Stanisławowi Jankowiakowi, Konradowi Kołackiemu, Zenonowi Werwińskiemu, Józefowi Szymankiewiczowi, Hannie Żuraszek, Stanisławowi Taladze, Danieli Królak, Jerzemu Głuszyńskiemu, Andrzejowi Olenderkowi, Radomirowi Zdunkowi, Małgorzacie Maćkowiak, Januszowi Frąckowiakowi, Bronisławie Szatkowskiej, Jarosławowi Marchwiakowi, Zofii Matuszczak, Bogumile Szczepanowskiej, Stanisławowi Szemenderze, Andrzejowi Pięknemu, Marianowi Lisiakowi, Markowi Ignaszakowi oraz Januszowi Humeltowi.

Spotkanie było także okazją do wręczenia Medalionu im. Dr Aleksandra Hrabiego Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wielkopolskiej wsi. Odznaczenie to Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej przyznał Pani Irenie Frąszczak Prezesowi Krajowego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich GOSPODYNI oraz Członkowi Prezydium Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Panu Andrzejowi Bobrowskiemu – obecnemu Dyrektorowi Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu, Panu Stanisławowi Pietrzakowi, który pełnił funkcje Prezesa Kaliskiej Izby Rolniczej oraz Wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w I kadencji samorządu rolniczego, Panu Tomaszowi Bugajskiemu – członkowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Oddziałowi Terenowemu Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu.

Podczas Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich wręczono również odznaczenie „Order Serca Matkom Wsi”. Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gospodyni orderem wyróżnione zostały Panie: Elżbieta Budzik, Stanisława Teodorczyk, Zofia Rzeszowska, Zofia Tomczak, Halina Ławniczak, Elżbieta Karbowa oraz Henryka Maria Banasiak.

 

Katarzyna Strzyż

Biuro WIR w Ostrowie Wlkp.

www.wir.org.pl