Premier Donald Tusk na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie powołał z dniem 31 stycznia 2024 r. na stanowisko II wicewojewody wielkopolskiego Pana Jarosława Maciejewskiego.

Jarosław Maciejewski pełnił dotąd funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a wcześniej dzięki swojej działalności jako społecznik i samorządowiec zdobył szerokie doświadczenie m.in. jako sołtys wsi Rudna w gminie Złotów, strażak ochotnik, radny gminy Złotów oraz przedsiębiorca.

W 2018 r. został wybrany radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, którego był także wiceprzewodniczącym. Pełnił również funkcję przewodniczącego Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego.

Na zdjęciu wraz z Wojewodą Wielkopolskim Agatą Sobczyk oraz Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem.