Wicewojewoda Przemysław Pacia na zjeździe pielęgniarek i położnych

W Centrum Kongresowo – Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego zakończył się VI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. W wydarzeniu wziął udział wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Zjazd był też okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych przedstawicielek środowiska pielęgniarskiego, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał Złote i Srebrne Krzyże Zasługi. Odznaczenia wręczył wicewojewoda Przemysław Pacia. Wicewojewoda podkreślił, że zawód pielęgniarki i położnej cieszy się od lat dużym zaufaniem i szacunkiem społecznym. Podziękował za ich trud i zaangażowanie oraz życzył dużo satysfakcji z pracy.

Uczestnicy zjazdu wybrali też nowe władze izby. Nową przewodniczącą OIPiP została Teresa Kruczkowska, której gratulacje złożył Przemysław Pacia, podziękował też dotychczasowej przewodniczącej Eleonorze Kamińskiej, która piastowała swoją funkcję przez dwie kadencje. Zgodnie z ustawą nie mogła ubiega się ponowny wybór.

Samorząd pielęgniarek i położnych reprezentuje siostry w kontaktach z administracją rządową i samorządową. Do zadań samorządu należy też sprawowanie pieczy nad odpowiednim wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, ustalenie zasad etyki zawodowej, integrowanie środowiska, dbanie o rozwój zawodowy. W tym roku samorząd świętuje 20-lecie istnienia.