GALERIA ZDJĘĆ

Wicepremier Janusz Piechociński przybył do Brukseli w dniu 13 listopada 2013 roku na zaproszenie Wiceprzewodniczącego Klubu EPL PO-PSL Posła Andrzeja Grzyba w związku z debatą organizowaną przez Europejskie Forum Energi i EURACOAL poświęconą tematowi: „Węgiel, Polska i COP-19”. Program wizyty przewidywał spotkania ze środowiskami biznesowymi Belgii, Przedstawicielstwem Polski przy UE oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie Polski w Belgii. Wicepremier spotkał się również z Komisarzem Tonio Borgiem by omówić kwestię prac nad dyrektywą tytoniową.
Ważnym punktem wizyty były spotkania w PE. Podczas konferencji prasowej Wicepremiera Janusza Piechocińskiego i Posła Andrzeja Grzyba, Wicepremier poinformował o pozytywnych sygnałach wysyłanych przez polską gospodarkę – m.in, wzrost PKB powyżej 1,46 za 2013 i prognozy NBP na przyszły rok na poziomie 2,5 proc. Wicepremier podkreślił, że „Polska po raz pierwszy będzie miała nadwyżkę w handlu zagranicznym” oraz dodał, że „Polska gospodarka i Polacy wnoszą mocny wkład w podniesienie konkurencyjności Europy w przestrzeni globalnej”.

 

Wicepremier odniósł się do kwestii klimatyczno-energetycznych w Europie i na świecie w kontekście odbywającego się w Polsce szczytu klimatycznego COP-19 i strategicznej roli paliw kopalnych w polskim koszyku energetycznym – „nie walczymy z węglem, walczymy z emisją dwutlenku węgla” – podsumował, apelując jednocześnie o rozszerzenie celów klimatycznych UE „3×20” o dwa nowe: 20% udział przemysłu energooszczędnego i niskoemisyjnego w PKB oraz obniżenie cen energii w UE o 20% do roku 2020.

Wiceprzewodniczący Klubu EPL PO-PSL Poseł Andrzej Grzyb skomentował – „Debata dotycząca dylematów klimatyczno-energetycznych ma zasadnicze znaczenie nie tylko w kontekście odbywającego się w Warszawie szczytu klimatycznego COP-19. W Parlamencie Europejskim temat ten jest silnie obecny – m.in. rozpoczęliśmy pracę nad stanowiskiem PE do wydanej przez KE Zielonej księgi – Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030. Uważamy, że ze względu na konkurencyjność europejskiej gospodarki unijne wysiłki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych powinny być skorelowane z działaniami największych emitentów. Od tego zależy nie tylko przyszłość polskiego sektora węglowego, ale i całej gospodarki europejskiej”.

Wicepremier Piechociński spotkał się także z Posłami do PE PSL: Arkadiuszem Bratkowskim, Andrzejem Grzybem, Jarosławem Kalinowskim oraz Czesławem Siekierskim. Po spotkaniu Wicepremier uczestniczył w posiedzeniu Klubu EPL PO-PSL oraz skupiającym wszystkich Posłów z Polski – Kołem Polskim.
Program wizyty zakończyło wystąpienie i udział w dyskusji Wicepremiera Janusza Piechocińskiego w czasie debaty organizowanej przez Europejskie Forum Energi i EURACOAL na temat przyszłości węgla w Europie.

Opracowali: Paweł Adam, Borys Brzeziński i Łukasz Wilkosz

Konferencja PL

Konferencja FR

Konferencja EN

Więcej na ten temat:

Czego oczekiwać po konferencji klimatycznej?

Piechociński proponuje nowe cele polityki klimatyczno-energetycznej UE

Polityka klimatyczno-energetyczna UE. Piechociński proponuje nowe cele

Piechociński przekonuje w Brukseli: Węgiel ma znaczenie

Europejskie Forum Energii

EURACOAL

{flike}