WICEMARSZAŁEK WOJCIECH JANKOWIAK PREZESEM STOWARZYSZENIA „DROGA S11”

3 lutego w Poznaniu odbyło się IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”, które skupia 55. samorządów z województw objętych przebiegiem drogi. W związku z upływem 4-letniej kadencji wybrano nowy skład Zarządu Stowarzyszenia.

Prezesem Stowarzyszenia został Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, a Wiceprezesem Piotr Jedliński, Prezydent Miasta Koszalina. W skład zarządu weszli ponadto: Tomasz Sobieraj, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Piotr Głowski, Prezydent Piły, Bożena Przewoźna, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania, Tomasz Ławniczak, Wicestarosta Ostrowski oraz Sylwester Lewicki, Burmistrz Olesna (woj. opolskie).

Podczas Zebrania przyjęto również uchwałę w sprawie wniosku kierowanego do Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczącego wprowadzenia do programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 przebudowy DK 11 do parametrów drogi ekspresowej.

Warto przypomnieć, że stowarzyszenie powstało w lipcu 2006 r. w Koszalinie podczas konferencji pn. „S11 – droga nad morze”. Celem Stowarzyszenia jest doprowadzenie do powstania drogi ekspresowej o  łącznej długości ok. 550 km przebiegającej przez województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie oraz śląskie.