Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przewodniczącym Polskiej Delegacji do CLRAE

13 lutego 2012 roku w siedzibie Biura Związku Miast Polskich w Poznaniu odbyło się spotkanie Polskiej Delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE). Podczas spotkania wybrano przewodniczącego Polskiej Delegacji do CLRAE, którym został Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Do zadań nowo wybranego przewodniczącego należeć będzie koordynacja prac Delegacji Polskiej oraz uzgadnianie wspólnego stanowiska, a także reprezentowanie Delegacji przed organami CLRAE oraz organami Rady Europy. Funkcję zastępcy przewodniczącego pełnić będzie burmistrz Nysy Jolanta Barska.

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych to jeden z organów Rady Europy, w którego skład wchodzą: Izba Władz Lokalnych, Izba Regionów, Komitety Statutowe Kongresu: Monitorujący, Zarządzania, Spraw Bieżących oraz Biuro i Forum Ustawowe. Kongres jest zgromadzeniem politycznym liczącym 636 członków z 47 krajów. Jego skład jest wybieralny – członkowie mogą być radnymi miejskimi lub regionalnymi, burmistrzami lub prezydentami władz regionalnych.

Do zadań Kongresu należy wspieranie demokracji lokalnej i regionalnej, poprawa lokalnego i regionalnego zarządzania, wzmocnienie organów samorządu (Europejska Karta Samorządu Terytorialnego) oraz zachęcanie do decentralizacji i regionalizacji procesów, jak również współpracy transgranicznej pomiędzy miastami i regionami.
Polska delegacja do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych składa się z 12 reprezentantów i 12 zastępców.