Wągrowieckie Forum Kobiet w Biskupinie

Członkinie Koła Terenowego Powiatu Wągrowieckiego Stowarzyszenia “Krajowe Forum Kobiet” oraz mieszkanki powiatu w czasie wakacji odbyły wycieczkę do Biskupina – grodu kultury łużyckiej z VIII stulecia przed naszą erą.

Było to doskonałe spotkanie integrujące kobiety z różnych środowisk oraz wspaniała lekcja historii, która pozwoliła poznać jak żyli, uprawiali ziemię, hodowali zwierzęta ponad 2000 lat temu mieszkańcy Biskupina. Uczestniczki spotkania podczas warsztatów dowiedziały się jak mieszkanki Biskupina lepiły gary. Wiedzę tę wykorzystały w praktyce wykonując własnoręcznie naczynia z gliny, które zabrały je na pamiątkę. Spotkanie to dostarczyło dużo wrażeń i ciekawych doświadczeń.