Od początku PSL zdecydowanie sprzeciwiało się likwidacji małych sądów rejonowych, podejmując szereg ważnych inicjatyw, jak chociażby wniosek do Trybunału Konstytucyjnego czy złożenie obywatelskiego projektu ustawy, pod którym podpisało się ponad 150 tys. obywateli.

Nowelizacja umożliwia przywrócenie części z 79 sądów rejonowych zniesionych na początku 2013 r. Dotychczas sądy rejonowe mógł znosić i tworzyć minister sprawiedliwości mocą wydanego przez siebie rozporządzenia. Teraz będzie to robił na mocy ustawy.

Zgodnie z nowelizacją sąd rejonowy będzie tworzony dla obszaru jednej lub kilku gmin, w których mieszka co najmniej 50 tys. mieszkańców, jeżeli łączna liczba spraw sądowych wpływających z tego obszaru wynosi co najmniej 5 tys. rocznie. Ponadto, w myśl ustawy, sąd będzie mógł być utworzony na obszarach zamieszkanych przez mniej niż 50 tys. mieszkańców, pod warunkiem spełnienia kryterium liczby spraw. Przy określaniu liczby spraw sądowych będą brane pod uwagę sprawy cywilne, karne oraz rodzinne i nieletnich. Sąd rejonowy będzie mógł być zniesiony, jeżeli ogólna liczba spraw w ciągu kolejnych 3 lat nie przekroczy 5 tys. w każdym roku kalendarzowym.

Nowelizacja upoważnia także ministra sprawiedliwości do jednorazowego wydania decyzji o przeniesieniu sędziów wydziałów zamiejscowych sądów rejonowych do utworzonych w ich miejsce sądów rejonowych bez zgody tych sędziów. Od decyzji ministra sędziom będzie przysługiwało odwołanie do Sądu Najwyższego.

Ustawa daje ministrowi sprawiedliwości 6 miesięcy od jej wejścia w życie na dokonanie zmian w organizacji sądownictwa.

Sejm uchwalił nowelizację 14 marca 2014 r., a prezydent podpisał ją 31 marca 2014 r.

 

 POWRÓT SĄDÓW REJONOWYCH TO NASZA ZASŁUGA

Źródło: www.psl.pl

 

Czytaj więcej na stronie: http://prawo.rp.pl/artykul/756571,1125527-We-wtorek-wchodzi-w-zycie-ustawa-o-przywroceniu-wiekszosci-malych-sadow.html

Zobacz również: http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/male-sady-rejonowe-moga-wrocic-juz-w-2015-r/16035170

Zobacz koniecznie:

http://www.wielkopolskie.psl.pl – Sądy rejonowe wracają!

http://www.tvn24.pl – PSL – powrót sądów rejonowych to nasza zasługa.