Ważniejsze wydarzenia z działalności Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba

lipiec 2009 – październik 2012