W Poznaniu o konkurencji na rynku gazu

Poznański Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, a konkretnie Wydział Prawa i Administracji UAM był gospodarzem dwudniowej ogólnopolskiej konferencji „Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne”. O niekonwencjonalnym gazie w Europie i debacie, co do kształtu przyszłych regulacji prawnych w tym zakresie mówił podczas konferencji Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb.

GALERIA  FOTOGRAFII

WYSTĄPIENIE POSŁA DO PE ANDRZEJA GRZYBA PODCZAS DEBATY