Sprawozdanie z działalności PSL Województwa Wielkopolskiego za rok 2011 – ranking oceny organizacji powiatowych PSL

W piątek 10. lutego 2012r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego Województwa Wielkopolskiego. Tematem posiedzenia było podsumowanie pracy Prezydium i Zarządu Wojewódzkiego PSL za rok 2011 oraz aktywności organizacji powiatowych PSL w Wielkopolsce.

Sprawozdanie zawierało informacje o funkcjonowaniu poszczególnych Zarządów Powiatowych oraz gremiów wojewódzkich. W ubiegłym roku Polskie Stronnictwo Ludowe Województwa Wielkopolskiego podjęto 436 inicjatyw. Należały do nich: Wojewódzkie Obchody Dnia Kobiet, Wojewódzkie oraz Powiatowe Święta Ludowe (Ceków Kolonia, Wolsztyn), Wojewódzkie Konwencje Wyborcze, Święto Czynu Chłopskiego – Cudu nad Wisłą w Środzie Wielkopolskiej, Zaduszki Mikołajczykowskie w Poznaniu, Siedlikowie, Dobrzycy, Damasławku i Wągrowcu. Odbyło się również 160 konferencji, 38 szkoleń, 26 spotkań środowiskowych oraz 34 spotkania opłatkowo – noworoczne, narady subregionalne, festyny, pikniki ludowe, fora rolnicze i wiele innych wydarzeń. Kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego promowali się także poprzez spoty wyborcze – 31 w telewizji oraz 23 w radio, a wszystko to związane było przede wszystkim z wyborami do polskiego parlamentu.

Warto również zwrócić uwagę na aktywność Prezesa ZW PSL Województwa Wielkopolskiego, Posła do PE Andrzeja Grzyba. Przede wszystkim wziął udział w wielu konferencjach i debatach naukowych obejmujących swoją tematyką kwestie Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej, prawa energetycznego oraz polskiej prezydencji. Był organizatorem dużego przedsięwzięcia jakim było „Wesele Kaliskie”, które miało na celu zaprezentowanie ogromnego potencjału historycznego, kulturalnego i przemysłowego południowej Wielkopolski. Prezes ZW PSL w Województwie Wielkopolskim był obecny w mediach zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich: gościł w przeszło 40. audycjach radiowych oraz telewizyjnych, udzielał również wywiadów prasowych. Andrzej Grzyb został również autorem wstępu do pracy naukowej prof. zw. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego „Rozwój Rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach ewolucji WPR. Wybrane problemy” oraz był prelegentem podczas 8 wykładów w ośrodkach akademickich.

W minionym roku odbyło się także wiele konferencji prasowych z udziałem Prezesa ZW PSL, a dotyczyły one spraw związanych między innymi z unijną pomocą dla zwolnionych pracowników ostrzeszowskiej fabryki Leoni Autokabel, pomocy dla wielkopolskich plantatorów poszkodowanych przez przymrozki, nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Wśród przeszło 20 konferencji prasowych z udziałem Prezesa Andrzeja Grzyba, warto również odnotować te, poświęcone prezentacji kandydatów oraz programowi wyborczemu PSL w wyborach parlamentarnych.

W corocznym sprawozdaniu podsumowana została także praca Posłów na Sejm RP: Józefa Rackiego, Piotra Walkowskiego, Eugeniusza Grzeszczaka oraz Stanisława Kalemby, Senatora RP Andżeliki Możdżanowskiej oraz radnych PSL w Sejmiku Wojewódzkim.

Podczas Zarządu przedstawiono również ranking aktywności organizacji powiatowych PSL w województwie wielkopolskim za miniony rok. Pierwsze miejsce zdobył powiat ostrzeszowski, drugie słupecki, a trzecie krotoszyński.

Kolejne miejsca zajęły powiaty:

4. Kalisz powiat,

5. śremski,

6. kępiński,

7. Poznań miasto,

8. kolski,

9. ostrowski,

10. jarociński.

Nagrodzeni otrzymali puchary, dyplomy oraz zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Ranking aktywności organizacji powiatowych PSL to jedyna taka inicjatywy wśród Zarządów Wojewódzkich PSL w Polsce.

GALERIA FOTOGRAFII:

 

Oprac. Justyna Wieczorek, Kinga Kołodziejczak

Zdj.: Paulina Jurkiewicz, Kinga Kołodziejczak