W Miedzichowie mają zbiornik

Odbudowano go w niespełna rok. Znajdował się on w naturalnej niecce na rzece Czarna Woda. Przez lata zarosło go gęste sitowie, dno było mocno zamulone przez naniesione osady. Dzisiaj z jego odtworzenia cieszą się lokalne władze i okoliczni mieszkańcy.  20 czerwca bieżącego roku otwarto zbiornik w Miedzichowie.

 Inwestycja kosztowała ponad 5 mln., złotych. Pieniądze pochodziły z budżetu państwa (1,5 mln., złotych), budżetu województwa (dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych- 1 mln.,  złotych) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (2.5 mln., złotych).

O odtworzenie zbiornika lokalne władze zabiegały od wielu lat. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wprowadził do planu inwestycyjnego to przedsięwzięcie, które w dużym stopniu zapewne odmieni życie mieszkańców gminy Miedzichowo i przyjeżdżających turystów. Wójt Stanisław Piechota myśli już między innymi o ścieżce rowerowej, miejscu  na grill, wędkowaniu i terenie do gry w piłkę.

Przez kilka miesięcy mieszkańcy Miedzichowa patrzyli co tutaj się dzieje powiedział Arkadiusz Błochowiak, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Dzisiaj możemy obejrzeć owoc naszej pracy, czyli imponujący zbiornik, który pięknie wpisał się w miejscowy krajobraz. Trudno uwierzyć, że niedawno był on zaniedbanym, zarośniętym sitowiem bajorem, a teraz jest pięknym obiektem, głównie zabezpieczającym przed powodzą. Liczę jednak na pomysłowość gospodarzy, że zadbają o jego uatrakcyjnienie.

To już drugi zbiornik odebrany w czerwcu w województwie wielkopolskim i 34 w regionie, który będzie zabezpieczał przed powodzią i sprzyjał  rekreacji _ powiedział Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.  Chcielibyśmy oddawać jeden taki obiekt miesięcznie i jestem pewny, że radość w wielu miejscach Wielkopolski z tego powodu  byłaby ogromna. Jednak nie wszyto zależy od nas. Budowaliśmy ten zbiornik z myślą, aby zabezpieczał przed nieszczęściami, które niedawno nawiedzały Polaków i naszych sąsiadów,  ale mam nadzieję, że ucieszy on także miłośników wypoczynku.

Jest nam ogromnie miło finansować obiekty, które zapewniają bezpieczeństwo, ale także przy okazji  pozwalają okolicznym mieszkańcom wykorzystać  walory przyrodnicze  – powiedział Marek Baumgart, zastępca prezesa Zarządu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zbiornik w Miedzichowie jest tego przykładem. Z podziwem obserwowałem jak zmienia się to miejsce, by dzisiaj zaprezentować się w całej okazałości.

Zbiornik zajmuje powierzchnię 5,3 hektara. Prace odtworzeniowe polegały na wykopaniu czaszy zbiornika, odtworzeniu kanału młyńskiego, wyprofilowaniu skarp, ich umocnieniu  oraz  obsianiu  trawą. Wykonawcą była wyłoniona w drodze przetargu firma Hydrowat z Konina. Oddanie zbiornika  uświetnił występ dzieci z miejscowej szkoły podstawowej, nawiązujący do tematyki ekologicznej.

 

Aut. Aurelia Pawlak

Fot. WZMiUW

 

Z prawej Arkadiusz Błochowiak, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z lewej Stanisław Piechota, wójt gminy Miedzichowo.