VI Forum Europejskie Wielkopolski

„Traktat z Lizbony + Wiosna Arabska = Nowa Polityka UE na Rzecz Demokracji i Praw Człowieka na Świecie?”

Opinio multiplex, Patria una – in varietate Concordia – tymi słowami prowadzący spotkanie Borys Brzeziński powitał 30 października 2012 r. w Auli Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uczestników kolejnej już VI edycji Forum Europejskiego Wielkopolski. FEW to projekt zapoczątkowany w 2008 roku, mający na celu stworzenie przestrzeni do wymiany merytorycznych informacji oraz opinii odnośnie funkcjonowania Unii Europejskiej i jej poszczególnych instytucji, a także roli, jaką może i winna w niej odegrać Polska. Tym razem na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba do Poznania przybyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jerzy Pomianowski, Przedstawiciel Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w Moskwie Ryszard Komenda oraz Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. Zdzisław Kędzia. [ZDJĘCIA] [WIDEO]

Tematem VI edycji Forum był „Traktat z Lizbony + Wiosna Arabska = Nowa Polityka UE na Rzecz Demokracji i Praw Człowieka na Świecie?”. Witając przybyłych gości – profesorów, samorządowców, a przede wszystkim studentów poznańskich uczelni – Poseł Andrzej Grzyb zaznaczył, że „od wejścia w życie Traktatu z Lizbony trwa proces zmian w sferze działań zewnętrznych Unii Europejskiej, formuje się wspólna polityka zagraniczna UE – powołano Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa – jako pierwsza to stanowisko objęła Lady Cathrin Asthon, łącząc je z pozycją Wiceprzewodniczącego Komisji UE. W jej działaniach wspiera ją natomiast nowa unijna dyplomacja – Europejska Służba Działań Zewnętrznych”. Poseł podkreślił, że elementem polityki zewnętrznej UE, być może o szczególnym znaczeniu, są również działania na rzecz demokracji i poszanowania praw człowieka na świecie. „Można powiedzieć, że tak jak rodzi się wspólna polityka zagraniczna UE tak tworzy się jej wymiar odnoszący się do demokracji i praw człowieka na świecie – jednocześnie napotykają na podobne problemy między nimi nie do przecenienia jest koordynacja polityki działań wspólnych z działaniami i polityką poszczególnych krajów członkowskich” – dodał.

Wiceminister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jerzy Pomianowski odwołując się do głównej tematyki Forum Europejskiego Wielkopolski zauważył, że niestety hasła Wiosny Arabskiej niekoniecznie doprowadzą do daleko idących zmian, ponieważ jest to cena jaką płaci się za politykę stabilnego sąsiedztwa. Mimo tego, te wszystkie doświadczenia w budowaniu wspólnej polityki to ogromne osiągnięcie Unii Europejskiej jako organizacji. „Unia Europejska promuje tezy wyznaczające standardy dotyczące instrumentów sąsiedztwa i współpracy rozwojowej” – zaznaczył minister.

Profesor Zdzisław Kędzia zaakcentował natomiast kwestię pewnej stabilizacji obywatelstwa europejskiego dzięki Karcie Praw Podstawowych, która buduje jednoznaczny obraz ochrony praw obywatela w Unii Europejskiej.

O sytuacji w Rosji mówił przedstawiciel Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w Moskwie Ryszard Komenda podkreślając znaczenie jakie ma poruszane kwestii praw człowieka w Rosji przy okazji rozmów, negocjacji dotyczących innych ważnych dla Rosji kwestii.

Podczas debaty omawiano między innymi kwestie nauki jak płynie dla przyszłej polityki UE na rzecz demokracji i praw człowieka po wyborach parlamentarnych w Białorusi, Gruzji, a przede wszystkim ostatnich wyborów jakie miały miejsce na Ukrainie. Rozmawiano również na temat obecnych prac nad zmianami w polityce Unii Europejskiej na rzecz Demokracji i Praw Człowieka – czy jest to bardziej efekt Traktatu z Lizbony czy niespodziewanych przemian na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce zapoczątkowanych w 2011 r. przez tzw. Arabską Wiosnę. Elementem debaty była również kwestia Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji – flagowej inicjatywy polskiej prezydencji – nowego instrumentu oddziaływania na rzecz demokracji na świecie. Słuchaczy interesowała również sytuacja społeczno-polityczna w Syrii, polityka energetyczna, ale również bieżąca sytuacja polityczna w naszym kraju.

Na koniec VI edycji FEW tradycji stało się zadość, bowiem paneliści zostali uhonorowani wieńcami laurowymi.

 

Więcej informacji:

TELESKOP TVP POZNAŃ

www.msz.gov.pl

www.andrzejgrzyb.eu

www.few.org.pl

O FEW rozmawiano również w programie „Wywiad Teleskopu” z udziałem Posła do PE Andrzeja Grzyba: www.tvp.pl

Galeria fotografii dostępna: TUTAJ

Relacja Wideo: TUTAJ

Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości dostępne na profilu Facebook: POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WIELKOPOLSKA

Wkrótce dostępny będzie film z VI edycji FEW.

 

Opracowała: Kinga Kołodziejczak

Zdjęcia: Anna Grzebielucha