Uzgadniali nadanie sztandaru

Komitet Honorowy Fundacji Sztandaru dla Komendy PSP w Ostrzeszowie pod przewodnictwem Posła Andrzeja Grzyba odbył  swoje pierwsze posiedzenie. Zaplanowana na 16 czerwca br. uroczystość rozwinięcia sztandaru dla ostrzeszowskich strażaków wymaga szczegółowych rozmów i ustaleń. Na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Honorowego – Andrzeja Grzyba – przybyli niemal wszyscy zaangażowani w  prace nad przedsięwzięciem.

Przekazanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie ma odbyć się 16 czerwcu na ostrzeszowskim rynku. Będzie połączone z 90. rocznicą nadania godności Honorowych Obywateli Miasta Ostrzeszów generałom Józefowi Hallerowi oraz Stanisławowi Thillowi. – Sztandar ma być symbolem oddania strażackiej służbie oraz wyrazem szacunku i wdzięczności społeczeństwa powiatu za odwagę i poświecenie naszych strażaków – podkreślał A. Grzyb.
Komendant KP PSP Tomasz Mak przedstawił zebranym stan prac nad uroczystością. Już teraz udział w przedsięwzięciu zapowiedzieli znamienici goście, m.in. potomkowie generałów i kierownictwo PSP i OSP. Wiemy też, że do Ostrzeszowa przybędą zagraniczne delegacje z miast partnerskich powiatu ostrzeszowskiego.
Powołany przez Zarząd Powiatu Komitet Honorowy pod przewodnictwem Andrzeja Grzyba wspiera prace organizatorów przedsięwzięcia i zrzesza samorządowców oraz szefów  instytucji i organizacji z terenu powiatu. Jego członkowie mają  pomóc w przygotowaniu przedsięwzięcia, a to zapowiada się bardzo okazale. Członkowie Komitetu podczas spotkania, które odbyło się 5 kwietnia w Cechu Rzemiosł Różnych, zgłosili swoje pomysły i uwagi oraz zapowiedzieli dalsze zaangażowanie we wszystkie prace. Wyrazili też nadzieję, że społeczność całego powiatu weźmie liczny udział w uroczystości, którą rozpocznie msza święta polowa.
Z okazji przekazania sztandaru przygotowywane będą  pamiątkowe medale oraz specjalne wydawnictwo.

D. Grzesiak-Sikora