W czwartek członkowie komisji przemysłu, badań naukowych i energii zagłosują nad opinią ws. zmiany dyrektywy o biopaliwach. Obecnie udział biokomponentów w paliwach został ustalony na poziomie 10 proc., który ma być osiągnięte do 2020 r. Propozycja KE w ramach tego celu 10 proc. ogranicza zawartość biopaliw pierwszej generacji w paliwach do 5 proc., resztę pozostawiając do uzupełnienia za pomocą biopaliw zaawansowanych.

Jako że cel ten jest nie możliwy do osiągnięcia KE proponuje podwójne lub poczwórne liczenie dla poszczególnych rodzajów biokomponentów. Polska delegacja w Grupie EPL uważa to rozwiązanie m.in za naruszające przewidywalność inwestycji.

Animatorem prac nad rozporządzeniami w ramach delegacji EPL PO-PSL jest Poseł do PE Andrzej Grzyb. Posłowie składali liczne poprawki tak do opinii w Komisji Przemysłu Badań Naukowych i Energii PE (ITRE), jak i w wiodącej dla tego portfolio Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE (ENVI).