2 czerwca obchodzono jubileusz 40-lecia poświęcenia pomnika ks. Jakuba Wujka, dokonanego 27 maja 1973 r. przez Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość poświęcenia pomnika odbyła się podczas Kongresu Biblistów Polskich w dniach 20-27 maja 1973 r., w którym udział wzięli m.in.: ówczesny prymas Polski Stefan Wyszyński oraz ks. kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Jakub Wujek urodził się w 1541 w Wągrowcu a zmarł 27 lipca 1597 w Krakowie. Był polskim duchownym katolickim, jezuitą, doktor teologii, Pełnił funkcje Rektora Akademii Wileńskiej. Największą popularność oraz miejsce w historii zapewnił mu przekład Biblii na język polski, często nazywaną Biblią Jakuba Wujka.

Zespół Szkół w Żelicach od 2 czerwca może pochwalić się profesjonalnym kompleksem sportowym. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się od symbolicznego przecięcia wstęgi przez zaproszonych gości w tym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalembę oraz Wójta Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak. W dalszej części spotkania młodzież zespołu szkół przedstawiła swoje liczne talenty sportowe. Uroczystości zakończył festyn rodzinny w którym udział brali uczniowie, rodzice i nauczyciele związani ze szkołą. Stanisław Kalemba zaszczycił również uczestników zaprezentowaniem swoich talentów muzycznych.

Galeria zdjęć

Oprc. Paulina Jurkiewicz