UROCZYSTE SESJE RADY MIASTA I GMINY Z OKAZJI 25-LECIA SAMORZĄDU

27 maja 1990, odbyły się w Polsce pierwsze po transformacji ustrojowej wybory samorządowe zarządzone przez prezesa Rady Ministrów, Tadeusza Mazowieckiego. Otworzyło to drogę do tego, by to obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą.

W dniu wczorajszym w całym kraju odbyły się uroczyste sesje podczas, których dokonano podsumowania dorobku 25-lecia odrodzonego samorządu. Gościem obchodów ćwierćwiecza samorządu terytorialnego w Wyrzysku, Sarbii (gmina Czarnków) oraz Kwilczu był przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Paszyk.

 „Odrodzona samorządność nadała przede wszystkim nowy wymiar lokalnego patriotyzmu oraz tożsamości, ale również uwolniła obywatelską energię Polaków dzięki danej nam możliwości współdecydowania w sprawach nam najbliższych. Każdy z tych elementów aktywności samorządu lokalnego to sukces, który jest dziełem wszystkich tych osób, które budowały jej podstawy, lokalnych liderów samorządowych, jak i całej społeczności, która przez cały okres 25-lecia demokracji lokalnej pracowała na jej powodzenie” – mówił w swoim wystąpieniu przewodniczący SWW.

{AG}25_SAM{/AG}