Partycypacja w kosztach przedstawiała się następująco: Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 245 351,11 zł., Powiat Kaliski – 156.000,00 zł., Gmina Brzeziny – 17.511,02 zł., Gmina Godziesze Wielkie 24 259,33 zł.

Droga powiatowa na odcinku Przystajnia Wieś – Przystajnia Folwark – Kakawa została przekazana na zasadzie użyczenia gminom Brzeziny i Godziesze Wielkie, dzięki czemu możliwe było skorzystanie ze środków finansowych pochodzących z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W Gminie Brzeziny przebudowany został odcinek o długości 1 720 metrów, natomiast Gmina Godziesze Wielkie przebudowała 350 metrów drogi w miejscowości Kakawa. Dzięki realizacji tych inwestycji powstał ciąg komunikacyjny łączący gminę Brzeziny z gminą Godziesze Wielkie.

Krzysztof Grabowski podkreślił w swoim wystąpieniu, że jest to już kolejna inwestycja w powiecie kaliskim oddana do użytku i współfinansowana z Środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w tym roku – „Cieszę się że dzięki środkom finansowym pochodzącym z Samorządu Województwa Wielkopolskiego udało się tę drogę przebudować. Jest to kolejna już inwestycja w powiecie kaliskim, która będzie służyła głównie mieszkańcom, ułatwi komunikację i poprawi bezpieczeństwo” – mówił.

„Jest to jedna z kolejnych inwestycji realizowanych przez gminy na drogach powiatowych. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta droga powstała. Chciałbym podziękować wójtom oraz radom gmin za to, że wyrażają chęć przejmowania dróg powiatowych, często nieutwardzonych, gdyż Powiat sam nie byłby w stanie tego rodzaju inwestycji realizować. Przy okazji zwracam się z prośbą do mieszkańców i użytkowników drogi aby o tę drogę dbali i użytkowali ją zgodnie z przeznaczeniem” – mówił Krzysztof Nosal Starosta Kaliski .

„Cieszy nas fakt, że dzięki wspólnej inicjatywie i dobrej współpracy pomiędzy gminami, powiatem i województwem ta inwestycja została zrealizowana. Ta droga jest przedłużeniem odcinka drogi w Przystajni, który został przebudowany w ubiegłym roku – mówił Krzysztof Niedźwiedzki Wójt Gminy Brzeziny.

W uroczystości udział wzięli również :Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski, Krzysztof Niedźwiedzki –Wójt Gminy Brzeziny, Józef Podłużny – Wójt Gminy Godziesze Wielkie, Alicja Jędrasiewicz – Zastępca Wójta Gminy Godziesze Wielkie, Henryk Maciuszczak – sołtys wsi Przystajnia, projektant Wiktor Piętka oraz Paweł Mocny wykonawca drogi – prezes zarządu firmy SIDROG. Nowo przebudowaną drogę poświęcił ksiądz proboszcz Parafii Brzeziny Robert Wardęcki.

Źródło: www.krzysztofgrabowski.eu

{flike}