UROCZYSTE OTWARCIE GAZOCIĄGU PRZESYŁOWEGO RELACJI GUSTORZYN- ODOLANÓW

W ramach podsumowania programu inwestycyjnego w dniu 7 października 2015 r. w Odolanowie odbyło się otwarcie kolejnego z kluczowych gazociągów przesyłowych relacji Gustorzyn – Odolanów. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyła między innymi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Andżelika Możdżanowska oraz Wicepremier Janusz Piechociński.

Gazociąg relacji Gustorzyn-Odolanów o średnicy 700 mm i długości 168 km zlokalizowany jest na obszarze województw: wielkopolskiego (17 gmin) i kujawsko-pomorskiego (3 gminy). Wartość wydatków związanych z realizacją tej inwestycji wynosiła ok. 511 mln złotych, z czego ok. 194 mln złotych stanowi dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Dzięki ukończeniu inwestycji możliwy będzie przesył gazu w obu kierunkach, w zależności od potrzeb systemu, z równoczesnym odbiorem gazu z Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Mogilno, jak i Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice.

źródło: http://www.mozdzanowska.pl/10-aktualnosci/1362-uroczyste-otwarcie-gazociagu-przesylowego-relacji-gustorzyn-odolanow