Ukraińskie dylematy – PE w obronie Julii Tymoszenko

Tegoroczna majowa sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu przebiegła pod znakiem dylematów ukraińskich. Posłowie stanęli w obronie byłej premier Julii Tymoszenko, zarzucając ukraińskim władzom upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości. W debacie plenarnej z Catherine Ashton, Wysoką Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, głos zabrał Poseł do PE Andrzej Grzyb (PSL) – Wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka PE (DROI), który jest jednocześnie współautorem rezolucji odnośnie Ukrainy, przyjętej na zakończenie sesji, 24 maja. Poseł spotkał się również z Eugenią Tymoszenko, córką byłej premier i Hryhorijem Nemyrią – byłym wicepremierem Ukrainy, liderem opozycyjnego Bloku Juli Tymoszenko.

Sytuacja łamania praw człowieka na Ukrainie, w tym szczególnie sprawa Julii Tymoszenko, jest od dłuższego czasu przedmiotem zaniepokojenia Unii Europejskiej. Była premier Ukrainy, która od ubiegłego roku przebywa w więzieniu, została skazana przez kijowski sąd – zarzut: „zawarcie niekorzystnych umów gazowych z Rosją”. Jednocześnie Ukraina pozostaje znaczącym partnerem UE – jest ważnym krajem w ramach polityki Partnerstwa Wschodniego i choć proces ratyfikacyjny dopiero przed nami, to z nią jako pierwszą UE parafowała Umowę Stowarzyszeniową o Partnerstwie i Współpracy.

Ukraina potrzebna jest Unii Europejskiej jako partner przestrzegający praw człowieka, a niestety poprzez więzienie Julii Tymoszenko i innych opozycjonistów, ani obecny Prezydent ani Rząd takiej drogi europejskiej nie wybierają – powiedział w debacie plenarnej Poseł Grzyb. Jego zdaniem zbliżenie Unii Europejskiej z Ukrainą, w tym podpisanie umowy stowarzyszeniowej, powinno być uzależnione od zmian wewnętrznych na Ukrainie – Zmiany powinny dotyczyć przede wszystkim wymiaru sprawiedliwości, kwestii przestrzegania praw człowieka, wprowadzenia samorządu oraz przeprowadzenia w pełni wolnych i demokratycznych wyborów parlamentarnych – będzie to dla nas potwierdzenie, że Ukraina idzie w kierunku integracji europejskiej – podkreślił wiceprzewodniczący DROI.

Poseł Grzyb wyraził również pełną solidarność i wsparcie dla przebywającej w więzieniu Julii Tymoszenko podczas spotkania z jej córką, Eugenią Tymoszenko, która w ramach prowadzonej od kilku miesięcy kampanii na rzecz uwolnienia matki, odwiedziła strasburską siedzibę PE razem z Hryhorijem Nemyrią – byłym wicepremierem Ukrainy, liderem opozycyjnego Bloku Juli Tymoszenko.

Na korytarzach unijnych instytucji, w tym Parlamentu Europejskiego, często słychać opinie, że Ukraina stoi na rozdrożu czy swą przyszłość związać z UE czy z Federacją Rosyjską. Ten dylemat pozostaje nie bez znaczenia dla UE. Polska jako kraj członkowski UE, a jednocześnie bezpośredni sąsiad Ukrainy, znajduje się tu w szczególnym położeniu. Fakt wspólnej polsko-ukraińskiej organizacji zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej „Euro 2012” w kontekście obecnej politycznej sytuacji niczego nie upraszcza, a wręcz przeciwnie. Wszystko to nabiera szczególnego znaczenia przed tegorocznymi, październikowymi wyborami do Werchownej Rady – Rady Najwyższej – jednoizbowego parlamentu Ukrainy.

Dajmy ważny sygnał dla obywateli Ukrainy z Parlamentu Europejskiego, że po pierwsze nie mówimy o bojkocie Euro 2012, ale oczekujemy za to wolności dla więzionych opozycjonistów oraz oczekujemy wolnych i fair wyborów – podkreślił Poseł Andrzej Grzyb.

Majową sesja plenarna PE zakończyła się przyjęciem rezolucji, krytykującej m.in. ukraińskie władze za wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwości do realizacji własnych celów politycznych oraz jako narzędzia politycznego odwetu. Deputowani oprócz potępienia uwięzienia byłej premier Julii Tymoszenko wezwali władze w Kijowie, by „wyjaśniły sytuację więźniów skazanych z przyczyn politycznych”, przed październikowymi wyborami.

 

Oprac. Borys Brzeziński i Kinga Kołodziejczak

 

Więcej:

 

Tekst Rezolucji PE „Sytuacja na Ukrainie, sprawa Julii Tymoszenko”, przyjętej 24 maja 2012

Wystąpienie Posła do PE Andrzeja Grzyba