TYDZIEŃ REGIONÓW I MIAST

Podczas tegorocznej, 11. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS 2013 odbyło się Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE oraz szereg seminariów i warsztatów dotyczących polityki terytorialnej. W spotkaniach uczestniczyli wicemarszałek Wojciech Jankowiak, który jest przedstawicielem Wielkopolski w sieci oraz dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego Marek Bryl.

 

Serię wydarzeń otworzyło seminarium pt.: „Związki terytorialne na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu rozwoju. Przykład żywności.” Wydarzenie to zostało zorganizowane przez grupę sieci reprezentujących różne rodzaje terytoriów, dając sieci PURPLE możliwość debaty z przedstawicielami miast (Eurocities), metropolii (Metrex) i obszarów wiejskich. W seminarium wzięli również udział przedstawiciele Europejskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej.

Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE było okazją do podsumowania jej dotychczasowych działań lobbingowych związanych z negocjacjami dotyczącymi przyszłej polityki regionalnej i miejskiej UE. Sieć planuje również wdrażanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w okresie programowania 2014 – 2020 oraz przygotowywanie opracowań związanych z problematyką podmiejską. Tego samego dnia Komitet Regionów przyjął opinię pt.: „Partnerstwo obszarów miejskich i wiejskich oraz sprawowanie rządów”, która wymienia sieć PURPLE, jako istotną platformę wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Okazją do zaprezentowania tej tematyki była również wystawa zdjęć finalistów konkursu fotograficznego sieci PURPLE.  Fotografie przedstawiają obszary podmiejskie, podkreślając obecność na ich terenie zarówno cech miejskich, jak i wiejskich. Wystawę można zobaczyć podczas trwającego jeszcze Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w budynku Komitetu Regionów.

Europejska Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE działa na rzecz podniesienia świadomości związanej z zarządzaniem obszarami znajdującymi się w bezpośredniej bliskości miast i pozostającymi pod ich wpływem oraz uwzględnienia tych obszarów w ustawodawstwie i działaniach władz na poziomie unijnym, krajowym i samorządowym. Wielkopolska jest członkiem Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE od października 2012 r. 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

 Zdjęcia: A. Boiński

{flike}