Tydzień Pamięci im. Stanisława Mikołajczyka

Już po raz dwunasty odchodzono w Poznaniu Zaduszki Mikołajczykowskie. Uroczystości są nawiązaniem do rocznicy śmierci premiera RP (13 grudnia 1966r.), ale w tym roku przypadała także 110. rocznica urodzin Stanisława Mikołajczyka. Rozpoczęto tradycyjnie  mszą św. w kościele pw. św. Wojciecha, gdzie modlono się za  nieżyjących już prezesów PSL, żołnierzy BCh a także za rządzących i wszystkich ludowców.

Po mszy uczestnicy, prowadzeni przez poczty sztandarowe, przeszli na pobliski Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, gdzie  złożono wieńce na grobowcu Cecylii i Stanisława Mikołajczyków. Do miejsca ostatecznego spoczynku Wielkiego Syna Ziemi Wielkopolskiej  przybył także,  liczący 94 lata, Edward Dembowski – wieloletni,  prezes Towarzystwa im. St. Mikołajczyka. To dzięki jego zaangażowaniu, konsekwencji w działaniu i niespożytej energii, w Poznaniu stanął pomnik Stanisława Mikołajczyka, a potem na ostateczny spoczynek sprowadzono doczesne szczątki premiera i Jego małżonki.

Trzecia część obchodów odbywa się od lat  w Małej Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, która w tym roku nie mogła już pomieścić wszystkich uczestników. Poza delegacjami ludowców z Wielkopolski, przybyli także przedstawiciele szkół noszących imię. St. Mikołajczyka. W tej grupie była nawet młodzież z  Pasłęka leżącego w woj. warmińsko-mazurskim.

Akcentem wprowadzającym w atmosferę spotkania był program słowno-muzyczny poświęcony tradycjom niepodległościowym oraz życiu St. Mikołajczyka, który przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Opatówku.

Uroczystość w uniwersyteckiej auli była  okazją, by grupie zasłużonych działaczy Stronnictwa wręczyć Złote Koniczynki,  Medale Za Zasługi Dla Ruchu Ludowego  im. Wincentego Witosa oraz Medale Za Zasługi Dla Ruchu Ludowego  im. Stanisława Mikołajczyka.

Zebrani mieli możliwość wysłuchać wykładu prof. Andrzeja Czyżewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dotyczącego kwestii agrarnej w kontekście wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. O tradycjach samorządu rolniczego w Polsce mówił w swoim wystąpieniu prof. Robert Kmieciak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

*

Tradycja upamiętniania rocznicy  śmierci Stanisława Mikołajczyka,  zapoczątkowana w Dobrzycy, potem kontynuowana także w Poznaniu, dziś już dotarła do innych miejscowości związanych z życiem i działalnością tego chłopskiego polityka. W tym roku Zaduszki Mikołajczykowskie –  w większym lub skromniejszym wymiarze – odbyły się także w Damasławku, Siedlikowie i Wągrowcu. Był to swoisty tydzień pamięci Stanisława Mikołajczyka w Wielkopolsce.

Oprac. St. Nowak

Linki do relacji:

TVP POZNAŃ: http://www.tvp.pl/poznan/informacja-i-publicystyka/teleskop/wideo/10122011-godz-2145/5874562 (2:02)

WTK POZNAŃ: http://www.wtk.com.pl/index.php?section=magazyn&id=0&id_prog=35&video_id=3092 (6:42)

GALERIA FOTOGRAFII:

Zdjęcia S. Dachowska.