SZKOLENIE W MINISTERSTWIE ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DOTYCZĄCE PROW 2007-2013 ORAZ PROW 2014-2020

Z inicjatywy Senator RP Andżeliki Możdżanowskiej – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Zarządu Starostwa Powiatowego w Kępnie i Rady Doradczej przy Staroście Powiatu Kępińskiego, ponad 50 osób z regionu uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Program szkolenia, które mialo miejsce w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obejmował między innymi spotkanie z Ministrem Markiem Sawickim, przedstawienie efektów wdrażania PROW 2007-2013 a także nowego okresu programowania PROW 2014 – 2020, prezentację systemu do zarządzania gospodarstwem „RolnikON” oraz przedstawienie informacji na temat nowego systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020 i dopłat powierzchniowych. Po szkoleniu wszyscy uczestnicy zwiedzili Sejm i Senat RP, gdzie odbyło się spotkanie z Minister Andżeliką Możdżanowską.

źródło; http://www.mozdzanowska.pl/10-aktualnosci/1189-szkolenie-w-ministerstwie-rolnictwa-i-rozwoju-wsi, 
{AG}prow_mozdzanowska{/AG}