• kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii,
  • wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia w energię odbiorców końcowych.
  • Podczas procedowania ustawy w podkomisji nadzwyczajnej została złożona poprawka posła Artura Bramory, która stanowi olbrzymi przełom w tworzeniu realnie rozproszonego rynku energii. Poprawka stwarza bowiem możliwość sprzedaży bezpośredniej nadwyżek energii elektrycznej z małych instalacji OZE (do 1 MW) dowolnemu lokalnemu odbiorcy.

    Przeczytaj więcej na stronie: http://jozefracki.blog.onet.pl