Sytuacja na rynku mleka – co dalej po roku 2013

W dniu 3 października 2011 roku Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski dokonał otwarcia konferencji „Sytuacja na rynku mleka – co dalej po roku 2013”, która odbyła się w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Konferencja odbyła się pod patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba. Powitania wszystkich obecnych uczestników dokonał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Czesław Cieślak. Dalszą część konferencji prowadził Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Ryszard Jaworski.

Dyrektor WODR – Ryszard Jaworski przedstawił nową formę współpracy z rolnikami jakim jest ich udział w Elektronicznej Platformie Świadczenia Usług ( E – usługi). Celem powstania platformy E – Usługi jest szybkie przekazywanie informacji za pomocą drogi elektronicznej w zakresie zadeklarowanym przez rolników w formie komunikatów lub szerszych opracowań. Platforma została uruchomiona w dniu 3 października. Wykorzystanie drogi internetowej ma wzmocnić kontakt z rolnikami. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreślił, że mleko jest znaczącą dziedziną produkcji rolnej, zwłaszcza w regionie wschodniej Wielkopolski, gdzie występują warunki sprzyjające jego produkcji. Polska w produkcji mleka zajmuje czwarte miejsce w Unii Europejskiej. W okresie 2006 – 2011 r. ubyło prawie 40% producentów mleka, wpłynęła na to duża zmienność cen mleka. Jednak obserwujemy wzrost produkcji mleka i wydajności od jednej krowy. W gospodarstwach można zaobserwować zwiększającą się specjalizację i oddzielenie produkcji mleka od produkcji bydła rzeźnego. Zbyt duża ilość produktów mlecznych na rynku polskim prowadzi do tego, że 30% z nich przeznaczone jest na eksport. Zdaniem przewodniczącego rolnicy zajmujący się hodowlą bydła mlecznego są elitą rolniczą na wielkopolskiej wsi. Ich praca jest bardzo ciężka i wymaga dużo czasu i poświęcenia. W kolejnej części konferencji wystąpił główny specjalista WODR Poznań Jerzy Mikołajczak z prezentacją nt: „Czynników wpływających na efektywność promocji mleka”. Podczas dyskusji podjęto również temat łąk nadwarciańskich zalewanych przez nieoczyszczone kanały, rowy ale także przez spływ wody z Jeziorska.

GALERIA FOTOGRAFII: