Okres żniw to czas wytężonej pracy dla rolników. Praca na roli wymaga wiele trudu, zmagania się z przeciwnościami natury oraz uczy szacunku i pokory do ziemi, która nas żywi.

Dożynki to okres radości i podziękowania za obfite plony, z których powstanie nowy chleb. Uszanujmy go, jak i pracę, dzięki której powstał.  Życzę nam wszystkim, aby nigdy nie zabrakło nam chleba, niech zawsze znajdzie się obok nas  ktoś, kto zechce się nim podzielić i ktoś, kto zechce ten dar od nas przyjąć. 

Dziękuję Rolnikom za Waszą pracę, Komitetowi Organizacyjnemu za przygotowanie żniwnego wesela. Wszystkim Gościom życzę, aby to święto było okazją  do wspólnej zabawy oraz radości z zebranych plonów.

Andrzej Grzyb

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce

Zobacz: życzenia Posła na Sejm RP Stanisława Kalemby