Ostatni dzień maja i pierwszy dzień czerwca 2020 roku – Święto Zesłania Ducha Świętego, od kilkudziesięciu lat obchodzone przez Ludowców Święto Ludowe łączy wszystko co najlepsze i najpiękniejsze w tradycji polskiego ruchu ludowego. 125 lat temu powstały rodzimy ruch polityczny, który podniósł sprawę niepodległości Polski, praw i godności ludu, a wraz z zielonym sztandarem trwa i odpowiada na potrzeby współczesnego czasu. Jako Wielkopolanie podkreślamy Nasz wkład w rozwój Stronnictwa bowiem w grudniu będziemy obchodzić 100 rocznicę połączenia Zjednoczenia Włościan powołanego w Wielkopolsce z PSL Piast. Wspominam dzisiaj ówczesnego Prezesa Zjednoczenia Jana Sobiecha z Kościana, Wiceprezesa Jana Palacza z Kuźnicy Starej w powiecie ostrzeszowskim, Wojciecha Sikorę, Idziego Matyśkiewicza, Marcina Poprawę, którzy tworząc 27 maja 1919 roku w Poznaniu Zjednoczenie Włościan przyjęli program zbliżony do programu PSL Piast, co pozwoliło na połączenie tych stronnictw 21-22 grudnia 1920 roku. Ograniczenia spowodowane epidemią spowodowały, że prawie cały świat się zatrzymał, stąd również inne są obchody tegorocznego święta. Spotkamy się na Mszach w intencji Ojczyzny i Ruchu Ludowego, składamy kwiaty w miejscach pamięci, pod tablicami, pomnikami i obeliskami związanymi z naszymi przywódcami Stanisławem Mikołajczykiem, Wincentym Witosem, na mogiłach naszych Koleżanek i Kolegów rozwijając nasze ludowe sztandary. Dziękuję za tę formę upamiętnienia…
Andrzej Grzyb
Prezes ZW PSL woj. wielkopolskiego

Szreniawa

 

Piła

 

Kalisz