– Krew oddaję od dwóch lat, pierwszy raz w swoje osiemnaste urodziny, dzisiaj jest mój ósmy raz – mówi student drugiego roku ekonomii. – Wielu moich kolegów też oddaje krew. Ostatnio zrobiliśmy to w krowiobusie, którzy stał niedaleko naszej uczelni.

Celem akcji była zbiórka krwi oraz znalezienie potencjalnych dawców szpiku. W sumie w Bazie Dawców Szpiku zarejestrowało się 18 osób. Nie wszyscy chętni mogli oddać krew. Drobna infekcja czy przeziębienie wykluczyło potencjalnych dawców.

W akcji obok urzędników wzięli udział uczniowie XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu. Licznie stawili się też członkowie Drużyny Szpiku oraz studenci ze Studenckiej Rady Miasta Poznania. Z krwiodawcami spotkał wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

– Tym razem zbieramy nie tylko krew dla małych pacjentów kliniki onkologii, ale również przygotowujemy dla nich prezenty. Każdy może przynieść gry planszowe, zabawki czy maskotki. Chciałbym urzędnikom, darczyńcom i młodzieży serdecznie podziękować na pomoc i udział w świątecznej zbiórce krwi – powiedział wicewojewoda, który też jest członkiem Drużyny Szpiku.

Akcję zorganizowali: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Drużyna Szpiku, Studencka Rada Miasta Poznania i Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Kolejna akcja planowana jest w przyszłym roku.

Źródło: http://www.pacia.com.pl

 {flike}