Wizyta w Brukseli obejmowała liczne spotkania i seminaria, które obfitowały w interesujące dyskusje poprzedzone wystąpieniami studentów. W pierwszym dniu studenci wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej Panem Jackiem Wolskim. Poniedziałkowy program tegorocznej edycji przewidywał również seminarium w siedzibie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli i spotkanie z dyrektorem, Panią Moniką Kapturską. Następnie studenci uczestniczyli w seminarium z udziałem Pana Marcusa Wenig – dyrektorem Przedstawicielstwa Brandenburgii przy UE w Brukseli.

Kolejnego dnia wizyty studenci wzięli udział w seminarium w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Następnie studenci mieli okazję uczestniczyć w zorganizowanym przez Posła Andrzeja Grzyba seminarium z udziałem Posłów PSL do PE z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI): Jarosławem Kalinowskim i Czesławem Siekierskim. W seminarium uczestniczył także Poseł Arkadiusz Bratkowski. W trakcie seminarium studenci zaprezentowali referaty, które stanowiły wstęp do dyskusji i wymiany poglądów na temat Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Spotkanie z Posłami umożliwiło studentom skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyczną.

Po spotkaniach z Posłami studenci zwiedzili gmach Parlamentu Europejskiego, w tym biuro Posła Andrzeja Grzyba oraz Parlamentarium.

Ostatniego dnia wizyty zostało zaplanowane seminarium w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE z udziałem Radców z departamentu Rolnictwa i Rybołówstwa – prof. Andrzejem Babuchowskim (Radcą – Ministrem, koordynatorem wydziału) oraz Krystianem Kęciekiem (Pierwszym Radcą).

Opracował: Paweł Adam

Źródło: www.andrzejgrzyb.eu

 

Zobacz również:

Meet your MWP – dziennikarze z Wielkopolski w Brukseli

Spotkanie z laureatem Nagrody Sacharowa Salihem Mahmoudem Osmanem

Unia Europejska – Ukraina – Rosja

Roczne sprawozdanie o prawach człowieka i demokracji na świecie