Strasburg – Poseł Andrzej Grzyb w debacie o Strategii Unii Europejskiej względem Arktyki

Poseł Andrzej przypomniał o poprawkach składanych do Projektu sprawozdania – w sprawie zrównoważonej polityki UE względem Dalekiej Północy i wyraził zadowolenie, że postulaty są obecnie wdrażane. 
Arktyka staje się regionem o wielkim znaczeniu strategicznym dla Europy, jednak, jak podkreśla Poseł Grzyb: Wszelkie decyzje związane ze zmianami, które ingerowałyby w to środowisko powinny mieć bardzo wyważony charakter. Jest to zbyt wielkie dziedzictwo dla Europy i świata – zakończył środową debatę deputowany PSL.

Więcej na ten temat:

Zapis audio-viedo debaty

Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady – Rozwój Polityki Unii Europejskiej względem Regionu Arktycznego: postęp od 2008 roku i kolejne krokiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zrównoważonej polityki UE na dalekiej północy

MG