Strażacy ze Słupcy podsumowali rok

Wiele specjalistycznych szkoleń, nabycie nowoczesnego sprzętu i jak zwykle wzorowe wykonywanie obowiązków. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej ze Słupcy oraz ich koledzy z strażacy – ochotnicy podsumowali miniony rok pracy. Uroczyste podsumowanie dokonań roku 2011 odbyło się w świetlicy Komendy Powiatowej PSP. Wśród zaproszonych gości byli wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia oraz przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych mediów.

W minionym roku komenda wzbogaciła się o nowoczesny samochód oraz zestaw hydrauliczny wykorzystywany w ratownictwie drogowym. Ze środków własnych udało się również zakupić nowe, osobiste wyposażenie strażaków, które znacznie poprawia bezpieczeństwo. Sprzęt współfinansowały też instytucje i firmy, które wspierają działania straży.

– Cieszą sukcesy tutejszej komendy. Jako przedstawiciel administracji zespolonej wierzę, że obecny rok przyniesie również satysfakcję z wykonywania tak odpowiedzialnych zawodu, który niezmiennie cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym. Dziękuję za trud i poświęcenie dla dobra nas wszystkich – powiedział m. in. wicewojewoda.

Następnie odbyła się prezentacja nowoczesnego sprzętu, który będzie wykorzystywany przez strażaków w codziennej pracy.