Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk przedstawiła zmiany w budżecie, dotyczącym przede wszystkim środków na rozwój wsi, jakie Polska wynegocjowała z Unii Europejskiej. Jak podkreśliła, środki będą znacznie większe niż w poprzednich latach.

Zmienią się zasady korzystania z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Leader, realizowanego przez lokalne Grupy Działania, a obejmującego obszary wiejskie. W lokalnych strategiach rozwoju będzie można ująć takie inwestycje, jak budowa chodników,  niewielkich odcinków dróg, boisk, rewitalizacja miejscowości, a także lokalne przetwórstwo żywności. Zofia Szalczyk poinformowała, że premiowane będzie tworzenie własnego warsztatu pracy, mającego na celu rozwój gospodarstwa rolnego oraz projekty związane z umożliwieniem przygotowania produkowanej w gospodarstwie żywności do sprzedaży.

Wiceminister poinformowała także, że w związku z tym, że w 2016 roku kończy się okres przejściowy związany z zakupem gruntów przez cudzoziemców, przygotowywane są zmiany ustawowe, mające na celu regulację rynku.

Czytaj więcej: http://pgo24.pl/spotkanie-przedstawicielkami-dwoch-ministerstw/

Źródło: pgo24.pl