Spotkanie z liderami środowisk wiejskich z terenu powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego

W poniedziałek, 4 marca 2013 roku, w Powiatowym Centrum Rolniczym w Czarnkowie z inicjatywy Prezesa PSL w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim Tadeusza Teterusa odbył się Zarząd Powiatowy PSL w Czarnkowie połączony ze spotkaniem z liderami środowisk wiejskich z terenu powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego. W spotkaniu udział wzięli m.in. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce, Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk.

Na spotkaniu dokonano rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Powiatowego PSL Czarnkowie oraz przedstawiono plany działalności na rok bieżący. Po spotkaniu odbyło się spotkanie z liderami środowisk wiejskich z terenu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, które było połączone z konferencją prasową.

 

Podczas spotkania Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce, Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb przedstawił Wieloletnią Perspektywę Finansową na lata 2014-2020 oraz przełożenie nowych ram finansowych na rozwój polityki regionalnej i lokalnej. W trakcie przedstawiania założeń budżetowych Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb podkreślił, że nowy budżet unijny musi być uchwalony jeszcze przez Parlament Europejski, który oczekuje od nowej perspektywy budżetowej większej elastyczności. Uchwalenie budżetu unijnego przewidziane jest na czerwiec. Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb odpowiedział również na liczne pytania gości, które w głównej mierze dotyczyły problemów oświaty rolniczej, dopłat do rolnictwa, nowych założeń wspólnej polityki rolnej oraz przyszłości środowisk spółdzielczych i działkowych.

 

 

W dalszej części spotkania głos zabrał również Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, który przekazał informacje nt. tegorocznego dofinansowania z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na konserwacje rzek i cieków wodnych dla Województwa Wielkopolskiego. Łącznie w 2013 roku w Województwie Wielkopolskim pomoc budżetu państwa na konserwacje rzek i cieków wodnych wyniesie ponad 30 mln zł. Na pracę spółek wodnych zostanie przekazane 5 mln zł,w tym 1 mln zł z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski przekazał również informację o dofinansowaniu dróg gminnych w wysokości 22 mln zł przez Samorządu Województwa Wielkopolskiego . Z dofinansowania z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych skorzysta w tym roku 156 gmin z Województwa Wielkopolskiego. Z powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego są to gminy Drawsko, Połajewo i Krzyż. W swojej wypowiedzi Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski odniósł się również do pytania dotyczącego problemów rolników ze szkodami wyrządzanymi przez bobry.

Autor: Mateusz Sieradzki