Spotkanie z delegacją organizacji pozarządowych oraz obserwatorami UPR z Filipin

6 czerwca 2012 roku Poseł Andrzej Grzyb, jako Wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka (DROI) gościł w Parlamencie Europejskim delegację organizacji pozarządowych oraz obserwatorów UPR z Filipin. W skład delegacji wchodziły m. in. Panie Bai Ali Indayala, Jacquiline Ruiz, Marie Hilao-Enriquez oraz Beverly Longid. W spotkaniu brali również udział Nardy Sabino, Melona Daclan, Ernan Baldomero, Piya Malayao oraz Jane Yap-eo.

Reprezentowali oni grupy wyznaniowe, organizacje pracownicze i przede wszystkim organizacje propagujące Prawa Człowieka na Filipinach.

Jednym z wielu tematów rozmów Posła z Gośćmi był problem wcielania dzieci do organizacji paramilitarnych, jak również przypadki skazywania ich na wyroki śmierci za przynależność do tych organizacji. Rozmawiano także o przymusowych przesiedleniach, represjach wobec mniejszości wyznaniowych oraz ludności autochtonicznej. Poseł Grzyb wyraził swoje zaniepokojenie tym problemem i zaznaczył, że poruszy te kwestie na przyszłych spotkaniach DROI.

Oprac. Rafał Kucharski

 

GALERIA FOTOGRAFII:

 

Spotkanie z delegacją organizacji pozarządowych oraz obserwatorami UPR z Filipin

 

 

6 czerwca 2012 roku Poseł Andrzej Grzyb, jako Wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka (DROI) gościł w Parlamencie Europejskim delegację organizacji pozarządowych oraz obserwatorów UPR z Filipin. W skład delegacji wchodziły m. in. Panie Bai Ali Indayala, Jacquiline Ruiz, Marie Hilao-Enriquez oraz Beverly Longid. W spotkaniu brali również udział Nardy Sabino, Melona Daclan, Ernan Baldomero, Piya Malayao oraz Jane Yap-eo.

Reprezentowali oni grupy wyznaniowe, organizacje pracownicze i przede wszystkim organizacje propagujące Prawa Człowieka na Filipinach.

Jednym z wielu tematów rozmów Posła z Gośćmi był problem wcielania dzieci do organizacji paramilitarnych, jak również przypadki skazywania ich na wyroki śmierci za przynależność do tych organizacji. Rozmawiano także o przymusowych przesiedleniach, represjach wobec mniejszości wyznaniowych oraz ludności autochtonicznej. Poseł Grzyb wyraził swoje zaniepokojenie tym problemem i zaznaczył, że poruszy te kwestie na przyszłych spotkaniach DROI.