SPOTKANIE Z AMBASADOREM REPUBLIKI ARGENTYNY

24 września 2013 r. Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z Patricią Beatriz Salas, Ministrem Pełnomocnym, charge d’affaires ad interim, od stycznia 2013 r. kierownikiem Ambasady Republiki Argentyny w Polsce.

W trakcie spotkania z Wicemarszałkiem Jankowiakiem Minister Salas zaproponowała podjęcie współpracy na poziomie regionalnym. Minister podkreśliła rosnący potencjał gospodarczy Argentyny oraz sprzyjający klimat dla budowy relacji z Polską, także dzięki znaczącej liczbie Argentyńczyków o polskich korzeniach. Jej zdaniem wizyta w regionie potwierdziła, że wizerunek Wielkopolski jako jednej z gospodarczych lokomotyw Polski jest słuszny.

Minister Salas zaproponowała przyjazd misji gospodarczej złożonej z argentyńskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z wielkopolskimi partnerami. Jako potencjalne obszary współpracy wskazała również sferę kultury i nauki. Wicemarszałek Jankowiak zapewnił o otwartości Wielkopolan na współpracę z partnerami z całego świata. Ważne jednak, aby współpraca taka przynosiła konkretne rezultaty i aby była w stanie zapewnić obu stronom wymierne korzyści, zwłaszcza w sferze gospodarki.

Źródło: www.umww.pl

{flike}