Dyrektor WZMiUW – Łukasz Kuroszczyk przedstawił zakres działalności Rejonowego Oddziału ZMiUW w Ostrowie. Oddział ten obejmuje powiat jarociński, krotoszyński, pleszewski kaliski, kępiński, ostrzeszowski i ostrowski. Z kolei zestawienie prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych wykonywanych na terenie Inspektoratu w Kępnie omówił Henryk Marciniak

W dalszej kolejności pracownicy Inspektoratu w Kępnie Barbara Ptak oraz Paweł Miszkieło zaprezentowali jak wyglądały prace konserwacyjne cieków naturalnych w latach 2012-2013 na terenie powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego.

Po części prelekcyjnej spotkania nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali zaproszeni goście. Podczas narady zwrócono uwagę na problemy zaniedbań mniejszych cieków wodnych, na małą liczbę działających spółek wodnych oraz na niestabilny poziom wód rzeki Prosny a także na szkody wyrządzone przez bobry na terenie gminy Grabów nad Prosną. Na temat każdego poruszonego problemu toczyła się dyskusja w gronie zebranych.

Źródło: http://www.krzysztofgrabowski.eu – Spotkanie ws melioracji w powiecie ostrzeszowskim i kępińkim

{flike}