SPOTKANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA BUDOWY OBWODNICY KĘPNA

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  Andżelika Możdżanowska wzięła udział w spotkaniu dotyczącym realizacji zadania „Budowa obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11”.

Konferencja ta odbyła się z udziałem Dyrektora Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Pana Andrzeja Kałużnego oraz Dyrektora Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Pana Ryszarda Sikory. Po wizji terenowe na węźle Myjomice wszyscy zainteresowani mieszkańcy zaproszeni zostali na spotkanie otwarte w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie, gdzie omówiono „Etapy realizacji budowy obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11; stan prac na dzień dzisiejszy”. W spotkaniu wzięli udział także  Samorządowcy Gmin Powiatu Kępińskiego. Następnie Rada Współpracy przy Staroście Powiatu Kępińskiego spotkała się z Dyrektorami Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu oraz Opolu by omówić aktualne problemy oraz stan infrastruktury w Gminach Powiatu Kępińskiego.

Więcej informacji:

http://www.radiosud.pl/kepno-realizacja-i-etapu-budowy-obwodnicy,9769.html
http://www.radiosud.pl/kepno-spotkanie-w-sprawie-realizacji-obwodnicy,9720.html
Źródło:
http://www.mozdzanowska.pl/2-uncategorised/1223-spotkanie-w-sprawie-realizacji-obwodnicy