Spotkanie w Zajeździe Wielkopolskim rozpoczęło się przedstawioną przez Prezesa Zarządu Powiatowego OSP Eugeniusza Grzesiaka prezentacją na temat działalności jednostek OSP na terenie naszego powiatu. Stanowiła ona wstęp do dyskusji o nowych zadaniach i perspektywach funkcjonowania, zarządzania oraz roli jednostek OSP w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na lata 2014-2020.

Prezes Waldemar Pawlak przybliżył zebranym najnowocześniejsze sposoby gaszenia pożarów i zastąpienie ciężkich i drogich wozów bojowych mniejszymi i lepiej wyposażonymi. Zasugerował poszukiwanie możliwości współpracy z okolicznymi przedsiębiorcami na polu ochrony przeciwpożarowej w regionie.

Podczas spotkania poruszono także temat roli jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz zasady organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Nie zabrakło też podziękowań dla Prezesa Waldemara Pawlaka od mieszkańców Ziemi Kępińskiej, władz samorządowych oraz jednostek straży za wsparcie finansowe udzielone przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki wsparciu finansowemu udało się zakupić sprzęt niezbędny do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego.

W spotkaniu uczestniczyła również Grupa Realizacyjna kępińskiej Komendy Policji. Grupa zaprezentowała swój najnowszy nabytek –nowoczesne umundurowanie jednostek specjalnych. Zaprzyjaźnionej jednostce policji przekazał je Prezes Waldemar Pawlak.

Spotkanie zakończyło się symbolicznym poczęstunkiem, podczas którego można było, pijąc kawę i kosztując kępińskich marcinków, przeprowadzi rozmowy indywidualne z Prezesem Waldemarem Pawlakiem.

Następnie Prezes Waldemar Pawlak wraz z Senator RP Andżeliką Możdżanowską udali się na uroczyste otwarcie Remizy Strażackiej w Siemianicach.

Źródło: http://www.radiosud.pl/siemianice-pawlak-spotkal-sie-ze-strazakami,7981.html