Celem spotkania było omówienie spostrzeżeń związanych z działaniami podejmowanymi w czasie kierowania Resortem Rolnictwa przez Ministra Stanisława Kalembę, udziałem na szczycie UE w Brukseli w negocjacjach środków na Wspólną Politykę Rolną, oraz sprawami dyskutowanymi podczas obrad Rady Ministrów, a także działalnością Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

Źródło: http://www.stanislawkalemba.pl