Przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej – Andrzej Grzyb, spotkał się z przedstawicielami litewskiego parlamentu – Laurynas Kasčiūnas (przewodniczący Komitetu Obrony) oraz Žygimantas Pavilionis (przewodniczący Komitetu Spraw Zagranicznych).

Omówione zostały kwestie sytuacji w Ukrainie i konieczności dalszego jej wsparcia w wojnie z Rosją oraz potencjalne niebezpieczeństwa jakie stwarza ten reżim dla Polski oraz Litwy, np. w kwestii przesmyku suwalskiego i wzajemnej, wspólnej obrony obu państw w ramach współpracy sąsiedzkiej oraz NATO.

Stosunek do kwestii podstawowych w dziedzinie obronności pozostaje taki sam i oba państwa zgadzają się ze swoimi stanowiskami. Spotkanie miało miejsce w Ambasadzie Litwy w Polsce.