Marszałek Krzysztof Grabowski w swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę konsolidacji grup producenckich w Wielkopolsce, co poprawiło by efektywność zarządzania wielkopolskim rolnictwem. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski złożył życzenia świąteczne i noworoczne w imieniu swoim oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz wspomniał osoby, które odeszły od nas w tym roku, w tym szczególnie Andrzeja Tułazę. Przekazał także informacje dotyczące przesunięć środków z Funduszu Spójności na Wspólną Politykę w kwocie 5,2 miliarda euro. Prezes WIR zaprosił grupy producentów rolnych do współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą, przypominając że w biurach WIR jest także miejsce dla działających grup producentów rolnych. W trakcie całego spotkania padło wiele pytań w sprawach indywidualnych. Ożywiona dyskusja jaka miała miejsce w trakcie spotkania potwierdza potrzebę organizowania spotkań w takiej konwencji.

Podczas spotkania wystąpił „Chór Lutnia z Żerkowa”, który w przyszłym roku będzie obchodził rocznicę 110 lat istnienia oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Komorzu, które przedstawiły gwarę wielkopolską świąteczną.

Katarzyna Strzyż
Biuro WIR w Ostrowie Wlkp.

Źródło: http://www.wir.org.pl/aktualne/oplatek_grupy.htm

Polecamy: http://www.krzysztofgrabowski.eu/component/content/article/1-nowiny/730-spotkanie-wigilijne-grup-producentow-owocow-i-warzyw-oraz-grup-producentow-rolnych

{filke}