Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw: biznes i prawa człowieka – to się opłaca

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdania ws. odnowy strategii UE na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility, CSR). Europosłowie poparli propozycję Komisji Europejskiej, według której przedsiębiorstwa powinny być odpowiedzialne za wpływ, jaki mają na otoczenie społeczne i środowiskowe.

W gospodarce nieodzowne jest zaufanie, szczególnie w czasach kryzysu. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw zaczyna się od bardzo podstawowych spraw takich jak dbałość o środowisko, zagwarantowanie pracownikom odpowiednich warunków pracy, jej bezpieczeństwa, godnych warunków wynagrodzenia, czy przewidywalności ścieżki zawodowej chociażby poprzez umożliwienie powrotu do firmy osobie po urlopie macierzyńskim – powiedział Andrzej Grzyb, autor dwóch opinii do stanowiska PE, członek kapituły konkursu Komisji Europejskiej „European CSR Award Scheme”.

Rozwiązania proponowane przez Komisję Europejską nie mają charakteru twardego prawa. Również zdaniem większości posłów Parlamentu oddziaływania wcale nie muszą być obowiązkowe, ponieważ w czasie kryzysu nie ma potrzeby nakładać na przedsiębiorstwa, szczególnie te małe i średnie, dodatkowych obciążeń i kosztów. Potrzebne są jednak różnego rodzaju zachęty i środki pomocnicze, które pomogłyby propagować standardy CSR. Zdaniem europosłów skutecznymi narzędziami oddziaływania UE i krajów członkowskich mogą być: zamówienia publiczne, strategiczne inwestycje bezpośrednie, kredyty eksportowe, dostęp do rynku wspólnotowego – handlowe umowy międzynarodowe, a także wzmocniona współpraca z rzecznikami praw obywatelskich – Narodowymi Instytucjami Praw Człowieka. Krokiem w tworzeniu takiego partnerstwa ma być organizowany przez posła Grzyba 20-21 lutego w PE w Brukseli II Szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich Partnerstwa Wschodniego i UE poświęcony Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Promowanie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym leży w interesie europejskich przedsiębiorstw. Musimy przeciwdziałać sytuacji, w której europejskie przedsiębiorstwa na rynku wspólnotowym i poza Unią, toczą nierówną walkę z konkurentami, którzy stosując dumping społeczny, redukują koszty produkcji, a jednocześnie naruszają międzynarodowe standardy prawa pracy, łamią podstawowe wolności, czy też nie przestrzegają standardów w zakresie ochrony środowiska – podkreślił podczas debaty wiceprzewodniczący podkomisji praw człowieka PE.

 

* Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należą Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, jest największą i najbardziej wpływową grupą polityczną w Parlamencie Europejskim skupiającą 270 posłów z 26 państw członkowskich U i 3 obserwatorów z Chorwacji.

 

Dalszych informacji udziela:

Biuro Prasowe EPL:
Agata Byczewska, tel:+32473841093

Biuro Posła do PE Andrzeja Grzyba
www.andrzejgrzyb.eu
Borys Brzeziński
tel.: +32 228 47 185
GSM Pl: +48 663 051 095
GSM Be: +32 486 935 194

 

Sprawozdawca: Raffaele Baldassarre – Komisja Prawna:

Sprawozdanie w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: promowanie interesów społeczeństwa i droga do zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu ożywienia gospodarki

 

Sprawozdawca: Richard Howitt – Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych:

 

Sprawozdanie w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu

 

 

Więcej informacji o CSR na stronach:

Debata plenarna: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – wtorek 5 lutego, PE w Strasburgu

Przed środowym głosowaniem w Strasburgu: Promujmy dobre praktyki w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu!

Lutowa sesja plenarna w PE w Strasburgu: wspólna debata o Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Poseł do PE Andrzej Grzyb w debacie o prawach człowieka w biznesie

W stronę społeczne odpowiedzialnego biznesu

Biznes i prawa człowieka – Rzecznicy Praw Obywatelskich w UE i Partnerstwie Wschodnim mogą pomóc

CSR: Biznes i prawa człowieka – to się opłaca

W stronę społecznie odpowiedzialnego biznesu – przed poniedziałkowym głosowaniem

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw biznes i prawa człowieka to się opłaca. Opinie autorstwa Posła Andrzeja Grzyba przyjęte!