Tradycyjnie zespół ,,Kosynierzy” ośpiewał również gości żartobliwymi przyśpiewkami. Podczas dożynek sołeckich w Jankowie Przygodzkim we współpracy z partnerami samorządowymi z Ukrainy i Francji, realizowano projekt angażujący dzieci i młodzież. Dofinansowało go Narodowe Centrum Kultury (NCK). Jego głównym założeniem była wymiana kulturalna, propagowanie folkloru oraz tradycji ludowych i nawiązanie nowych społecznych relacji. Na scenie zaprezentował się zespół tańca złożony z członków delegacji ukraińskiej partnerskiej gminy Kiwerce w obwodzie Ługańskim. Głos zabrała także sekretarz gminy Kiwerce.

Zespół „Kosynierzy” w Jankowie Przygodzkim działa od ponad roku, na początku była to grupa młodzieży, która samodzielnie uczyła się tańca ludowego. Starania te zostały zauważone i nagrodzone przez Posła do PE Andrzeja Grzyba, Posła na Sejm RP Piotra Walkowskiego oraz wójta gminy Przygodzice Krzysztofa Rasiaka, a także sołtysa Jankowa P. Wiesława Witka. Nagrodą tą będzie dwudniowy wyjazd do Warszawy połączony ze zwiedzaniem Sejmu RP.

Zdjęcie: Krzysztof Janota

GALERIA FOTOGRAFII:

www.stowarzyszenie.jankowprzygodzki.pl/news.php