GALERIA FOTOGRAFII

„25 lat temu, m.in. w wyniku uzgodnień okrągłego stołu, odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu i wybieraliśmy w pełni demokratycznie Senat. 25 lat temu Polska poczuła Smak Wolności. Był to moment przełomowy dla polskiej demokratycznej transformacji – pierwszy wyłom w żelaznej kurtynie, który zapoczątkował przemiany w pozostałych krajach bloku wschodniego. Później upadł mur berliński. Powołano pierwszy w środkowej i wschodniej Europie, niekomunistyczny rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego” – mówił podczas wydarzenia SMAK WOLNOŚCI – POLSKIE TRUSKAWKI w PE Poseł Andrzej Grzyb.

„Pokojowy charakter tych przemian to dorobek Polski, nasz wkład w Europejska wspólnotę.25 lat od pierwszych wyborów, to czas dobrze wykorzystany przez Polskę i Polaków – w 2014 roku obchodzimy 15 rocznicę wstąpienia do NATO i 10 rocznicę obecności w UE, to także 20 rocznica złożenie przez Premiera Waldemara Pawlaka wniosku o członkostwo Polski w UE. Tak jak w lipcu 2011r. rozpoczynaliśmy polską prezydencję, tak i dziś uczcimy 25 lat polskiej wolności, pyszną polską truskawką, w polskich, biało czerwonych, barwach narodowych, bo w akompaniamencie belgijskiej białej czekolady. Truskawka to jeden z wiodących produktów eksportowych polskiej gospodarki. Delektując się smakiem pysznych truskawek, pamiętajcie Państwo, że to Smak Wolności, ale również Smak Sukcesu Gospodarczego Polski” – dodał Poseł Grzyb.

4 czerwca w Brukseli rozdano ok. 0,5 tony kaszubskich truskawek.