Wśród nich są pasjonaci, którzy już wcześniej poświęcali swój czas by ratować ludzie życie i mienie. Co czwarty kadet należał do Ochotniczej Straży Pożarnej. W poznańskiej szkole będą zdobywać wiedzę i doświadczenie, poznawać nowy sprzęt, procedury w czasie wybuchu gazu, wypadku samochodowego czy zagrożenia chemicznego. Na zajęciach z fizykochemii będą też zgłębiać tajniki powstawania i przebiegu pożarów. Przed nimi dwa lata intensywnego szkolenia. Kadeci pochodzą przede wszystkim z Wielkopolski ale również z województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego. Są XXIII rocznikiem Dziennego Studium Aspiranckiego. Dotychczas szkołę opuściło ponad 16 tysięcy kadetów.

Oprawę artystyczną wydarzenia zapewniła Orkiestra Dęta ze Swarzędza.

Źródło: www.pacia.com.pl – Ślubowanie kadetów

{flike}