Siedlikowskie Zaduszki Mikołajczykowskie

Już od 9 lat w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka obchodzone jest święto patrona. Ta podniosła uroczystość jest częścią Wielkopolskich Zaduszek Mikołajczykowskich. Rok 2011 był rokiem szczególnym, bowiem obchodziliśmy 110 rocznicę urodzin i 45 rocznicę śmierci tego wielkiego patrioty. Stanisław Mikołajczyk był premierem i prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanowany i kochany przez wielu, do dziś jest wzorem godnym naśladowania.

Tak też ukazuje go wystawa „Stanisław Mikołajczyk 1901-1966” Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, którą można obejrzeć w korytarzach Szkoły Podstawowej w Siedlikowie.

Obchody „Zaduszek Mikołajczykowskich” w Siedlikowie rozpoczęły się nabożeństwem w kościele pw.św. Andrzeja Apostoła. Uczniowie przygotowali wzruszające wystąpienie słowno- muzyczne, skłaniające wszystkich obecnych do refleksji. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Marianna Powązka Przewodnicząca Rady Powiatu w Ostrzeszowie, Pan Edward Skrzypek Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostrzeszowie, Przedstawiciele Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz mieszkańcy Siedlikowa.
Obecni przedstawiciele władz samorządowych wygłosili przemówienia, w których przybliżyli uczniom postać patrona i zwrócili uwagę na wartości przez niego wyznawane, tak rzadko spotykane w obecnych czasach.
Po uroczystości wszyscy uczestnicy udali się pod Obelisk poświęcony Powstańcom Wielkopolskim, aby złożyć tam kwiaty. Następnie goście i dyrektorzy szkół złożyli wieńce pod tablicą pamiątkową znajdującą się w szkole. Rozpoczęto zwiedzanie wystawy, którą będzie można podziwiać do końca lutego br.
Wielkopolskie Zaduszki Mikołajczykowskie rozpoczęły się już 3 grudnia w Damasławku. Obchody dnia patrona, które miały miejsce 10 grudnia w Siedlikowie były przedostatnim pochyleniem się nad sylwetką premiera. Całość „Wielkopolskich Zaduszek Mikołajczykowskich” zamknęło spotkanie w Węgrowskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.
Dzięki takim inicjatywom uczniowie mogli znacząco poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą patrona szkoły. Poczuli się również częścią przedsięwzięcia prowadzonego na bardzo szeroką skalę. Ponieważ w „Zaduszkach” brało udział wiele szkół i była to inicjatywa całej wielkopolski, w jeszcze większym stopniu uczniowie utożsamili się swoim regionem

GALERIA FOTOGRAFII: