Na realizację wsparcia w ramach Priorytetów VI-IX PO KL w województwie wielkopolskim przeznaczono alokację zaplanowaną w wysokości 630 703 393 euro (ponad 2,6 mld zł), z której województwo wielkopolskie wykorzystało 103,59 % (podpisane umowy, wg kursu euro na dzień 27 czerwca 2014 r.). O efektach realizacji programu świadczą osiągnięte wskaźniki, z których wiele przekroczyło 100 procent zakładanej wartości. 

{AG}siedem_lat{/AG}

Od 2007 roku wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie objęto prawie 430 000 osób, w tym ponad 150 000 osób młodych w wieku 15-24 lata.

Jednym z tematów spotkania były również przykłady dobrych praktyk EFS. Realizatorzy przykładowych projektów, które osiągnęły wysokie wskaźniki, przedstawili swoje doświadczenia oraz efekty udzielonego wsparcia w ramach podjętych działań.

Na zakończenie Pani Sylwia Wójcik, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przedstawiła założenia i stan prac w zakresie nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Dodatkowo przedstawiciel WUP w Poznaniu zaprezentował również zagadnienie przewidywanego wsparcia dla młodzieży w ramach ogólnokrajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zgodnego z planem realizacji Gwarancji dla młodzieży
w Polsce.

W trakcie konferencji odbył się tematycznie związany z wydarzeniem  briefing prasowy z udziałem Pana Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Pani Barbary Kwapiszewskiej – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Pana Sławomira Wąsiewskiego, Wicedyrektora WUP w Poznaniu, jak również Pani Sylwii Wójcik, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Autor zdjęć: Piotr Stańczyk